Toneelgroep "Oppe Plenk Nuujstadt"Bijgewerkt op:  Donderdag 24 mei 2018

 

Beste leden,

Onderstaand brengen wij u op de hoogte van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht.

Een verordening die door de Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen, zo ook voor ons als Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt” te Nieuwstadt.

De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook van toepassing voor de leden en regisseuse van Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt”.

Als bestuur van Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt” bewaren en bewerken we de volgende gegevens van al onze leden en regisseuse.

  • Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum:
  • Foto’s en opnames gemaakt tijdens activiteiten.

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt” enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinden gebruikt.

  • Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
  • Foto’s en opnames, gemaakt tijdens activiteiten, worden enkel gedeeld met de leden van Oppe Plenk als terugblik op en herinnering aan een activiteit.
  • Contactgegevens worden adequaat beheerd (en beveiligd) door, en zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van Oppe Plenk.
  • Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en toestemming vragen.
  • Geen contact-gegevens zullen worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon / personen.
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.
  • Foto’s en opnames, gemaakt tijdens repetities en opvoeringen, worden uitsluitend openbaar gemaakt in het kader van publiciteit ten behoeve van (activiteiten van) Toneelgroep “Oppe plenk Nuujstadt”

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt” instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Deze toestemming geldt zolang het lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan.

Leden mogen op elk moment bezwaren kenbaar maken en hun toestemming intrekken. Voor verder vragen gelieve het bestuur te raadplegen. 

Namens het bestuur Toneelgroep “Oppe Plenk Nuujstadt” te Nieuwstadt. 

Nieuwstadt 24 mei 2018.